The story... is true.

Ik zou u een boeiend verhaal kunnen vertellen over de diepgaande creatieve processen waarmee ik me dagelijks bezig houd. En dat het ontwerpen van een logo een kunstvorm is, gebaseerd op allerlei interessante theorieën en filosofieën. Ik blijf echter liever met beide benen op de grond. U, als opdrachtgever heeft behoefte aan helderheid en duidelijke adviezen. En daar ben ik goed in. Uw probleem is mijn uitdaging. Of het nu gaat om het ontwerpen van een compleet nieuwe website, een logo of een kleine flyer over uw nieuwste product.

Om de door u gestelde doelen te halen, zal ik altijd eerst een goede analyse maken van alle feiten. Zaken als doelstelling, doelgroep, termijn en budget zijn begrippen die daarbij zeker aan bod zullen komen. Tijdens deze onderzoekende fase maken we concreet wat de essentie van het probleem is en kan ik op basis daarvan starten met het daadwerkelijk vormgeven.

Dan komt de magie van het design. Oftewel, ik pas techniek en vormgeving toe waarvan ik vind dat het het beste aansluit bij de feiten. Dit baseer ik op mijn ervaring en kennis van de materie. Natuurlijk heeft u tijdens het gehele traject inzicht in de vorderingen en de mogelijkheid om informatie toe te voegen. Ik zal in nauwe samenwerking met u een totaal product creëeren dat voldoet aan de verwachtingen zoals we samen die in de beginfase hebben bepaald.

fotografie
Even genoeg geklets over VORMZaaK en design. Check this out.